Vrienden van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Vrienden steunen ons met een jaarlijkse bijdrage.

Zij ontvangen ons heraldisch tijdschrift Blazoen.

Vriend van ons Genootschap kunt u worden door:

overmaking van tenminste € 27,50 per jaar op
banknummer NL52 INGB 0006 7414 57
ten name van Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Periodieke schenkingen aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek nog extra mag verhogen. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: Belastingdienst, januari 2019)

This post is also available in: Engels Duits Frans