Faber

Schild: gedeeld: I de Friese adelaar; II doorsneden: a. in groen een gaande olifant van natuurlijke kleur; b. in zilver een zwart hoefijzer.
Helm: aanziend.
Wrong: groen en zilver.
Helmteken: twee schuingekruiste zilveren ganzenpennen.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 2016 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer J.R. Faber, wonend te Hoofddorp, zoon van Wouter Albertus Faber en Allegonda Catharina de Vink, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Jentje Pibes, die huwde Tzum 10 december 1669 met Akke (Auck) Anskes.
Jacob Piebes, geb. Oosterwierum 4 november 1786, overl. Sneek 17 februari 1832, heeft op 11 december 1811 als eerste de naam Faber aangenomen.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 16 juni 2016).
nl_NL_formalNederlands (Formeel)