Marlina

Schild: in blauw een gouden garoedavogel, rood getongd, beladen met een vijfpuntige blauwe ster op de borst, staande op een golvende zilveren schildvoet, beladen met twee golvende blauwe dwarsbalken.
Helm: aanziend.
Wrong: blauw en goud.
Helmteken: een vijfpuntige gouden ster tussen twee blauwe buffelhoorns, elk beladen met twee zilveren dwarsbalken.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 2014 ontworpen door H.K. Nagtegaal in samenwerking met de aanvraagster.
Geregistreerd in opdracht van mevrouw L. Marlina A.Md., wonende te Lelystad, dochter van Mohamad Tatang en Nunung, voor de aanvraagster en haar naamdragende nakomelingen.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 27 juni 2014).
nl_NL_formalNederlands (Formeel)