Wapenregistraties Bureau Nagtegaal

Sprokkreeff

Schild: in blauw drie gouden sikkels.
Helm: aanziend.
Wrong: blauw en goud.
Helmteken: een rode roos, groen gepunt en goud geknopt tussen een gouden vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.
Schildhouders: twee gouden leeuwen, rood getongd en genageld.
Plaatsing: het geheel geplaatst op een groene arabesk.
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer W. Sprokkreeff, wonende te Groenekan, zoon van Pieter Hendrik Sprokkreeff en Annechien Benink, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Wolter Sprokreef alias Tute Wolter, geb. ca. 1620, mennoniet, wordt in 1653 voor twee vuursteden te Goor aangeslagen, overl. Goor 30 augustus 1670.
Hij huwde ca. 1645 met Geese N.N., overl. Goor 12 december 1680 als ‘die oude weduwe van zaliger Tute Wolter”.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 1 november 2017).
nl_NL_formalNederlands (Formeel)