Stolk

Schild: doorsneden: A in zilver een groene gebladerde boom, vergezeld van twee afgewende gaande paarden van natuurlijke kleur met zwarte manen, staart en hoeven, elk met een gouden koord om de hals en aan de stam gebonden, alles op grasgrond; B in zilver een beurtelings gekanteelde rode dwarsbalk.
Helm: aanziend.
Wrong: groen en zilver.
Helmteken: drie zilveren veren, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen kwam voor op een grafzerk te Haastrecht en werd gevoerd door Ewout Willemsz. Stolwijck, metselaar (1646). secretaris te Haastrecht, zoon van de stamvader. Hij huwde Haastrecht 9 februari 1631 met Neeltje Jacobsdr. Clos, begr. Haastrecht 25 juni 1650.
Geregistreerd op verzoek van de heer C.J. Stolk, wonend te Hoogvliet, zoon van Teunis Stolk en Hendrika Cornelia Storm voor de stamvader en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager  stamt af van Willem Cornelisz. Stolwijck alias Kubbe, notaris, secretaris en substituut schout te Haastrecht, begr. Ouderkerk a/d IJssel 1 februari 1629. Hij huwde met Aeltjen Dircxdr.
Genealogische bron(nen) en literatuur: 
C.H. van Wijngaarden, Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' (1584-1811), blz. 88. 'Hollandse Bronnen' deel 6.
Bron wapen: 
Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland (Hogenda.nl. onder Haastrecht, blz. 2).
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 4 juni 2018).
nl_NL_formalNederlands (Formeel)