Wapenregistraties Bureau Nagtegaal

Vries, de

Schild: gedeeld: I de Friese adelaar; II in rood een klimmende vos, vergezeld beneden van een golvende dwarsbalk, alles van zilver.
Helm: halfaanziend.
Wrong: rood en goud.
Helmteken: een gouden leeuw, rood getongd en genageld.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s): 
Dit wapen is in 2018 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer B. de Vries, wonend te Sassenheim, zoon van Pieter de Vries en Maria Jantje Meinders, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Bote Jacobs (de Vries), geb. Kleinegast (Groningerland), ged. Oostrum (Oostdongeradeel) 9 oktober 1763, landbouwer, overl. Oostrum (Oostdongeradeel) 10 september 1826.
Hij huwde met Vroukje Tjerks Wijtsma, ged. Ee (Oostdongeradeel) 17 oktober 1767, overl. Oostdongeradeel 8 oktober 1830.
Vervaardiger: 
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 27 juni 2018)
nl_NL_formalNederlands (Formeel)