Glastra van Loon (earen/waren Van Loon)

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje, 1964, blz. 65 , 71.


Blasoenearing

Skyld: yn swart in Romeinsk krús, fan ûnderen beselskippe fan in seispuntige stjer, beide fan sulver.

Tink derom: de keunstner hat fersin in fiifpuntige stjer ôfbylde. Ek yn Armorial Général fan J.B. Rietstap hat in seispuntige sulveren stjer neist it Van Loon-wapen.

Helmteken: it krús út skyld.

Helmkleed: swart fuorre fan sulver.

Boarne: A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën H, 1886, 238, n. 1: pl. 52.

Ynstjoerder: C.L. Glastra van Loon te Pijnacker.

BlazoeneringNederlands

Schild: In zwart een Latijns kruis, van onder vergezeld van een zespuntige ster, beide van zilver.

Nota bene: De tekenaar heeft per abuis een vijfpuntige ster afgebeeld. Ook in Armorial Général van J.B. Rietstap staat bij het wapen Van Loon een zespuntige zilveren ster.

Helmteken: het kruis uit het schild.

Helmkleed: zwart, gevoerd met zilver

Bron: A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën II, 1886, 238, n. 1: pl. 52.

Inzender: C.L. Glastra van Loon te Pijnacker.

Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk