Van Rossum

Oorsprong: Werkhoven (Utrecht) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door P.A. van Rossum, 1971 geboren te Jutphaas, voor de naamdragende nakomelingen van Adrianus Johannes van Rossum (1904 geboren te Oudenrijn). De aanvrager stamt af van Willem van Rossum (1772 gedoopt te Werkhoven, 1832 overleden te Schonauwen) en van Jannigje Jansen van Buuren (1793 gedoopt te Schalkwijk, 1831 overleden te Houten).

Ontworpen door: de aanvrager

Getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2024.171

Uitgegeven: 2 maart 2024

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 10, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op rood veld een gouden dwarsbalk, beladen met een rood schuinkruis, boven en onder vergezeld van een gouden heraldische zuil

Helmteken: een rode papegaai met een gouden snavel

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.