Familienaam

Oorsprong: Zwaagwesteinde (Friesland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door J. Wijbenga, 1943 geboren te Kollumerland, en J.J. Wijbenga, 1968 geboren te Leeuwarden, voor hun naamdragende nakomelingen. De eerstgenoemde aanvrager stamt af van Minne Brants Wijbenga (1782 geboren te Zwaagwesteinde, 1826 overleden aldaar) en van Fokeltje Johannes de Jong (rond 1785 geboren te Murmerwoude, 1862 overleden te Dantumadeel).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2023.177

Uitgegeven: 4 november 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 4

Blazoenering

Schild: Gedeeld; I van goud beladen met een halve Friese adelaar van zwart; II van zilver beladen met een rood zwaard en onder met een aanziende opvliegende uil van blauw.

Helmteken: een blauwe vlucht met de slagpennen afwisselend van goud en blauw.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.