Korswagen

Oorsprong: Leiden (Zuid-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door J. Korswagen, 1986 geboren te Apeldoorn, en door B.C. Korswagen, 1973 geboren te Leiden, voor de naamdragende nakomelingen van Hendrik Korswagen (1805 gedoopt te Leiden, 1863 overleden aldaar). De aanvragers stammen af van Hendrik Korswagen voornoemd en van Alida van Vliet (1814 geboren te Leiden, 1885 overleden aldaar).

Ontworpen door: bestaand wapen

Getekend door: Marc van de Cruys, Wijnegem (B)

Wapenbrief nummer: NGH 2023.180

Uitgegeven: 4 november 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 4

Blazoenering

Schild: Op een gouden veld drie achtpuntige rode sterren (2,1).

Helmteken: een gesloten vlucht van goud en rood.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.