Jaspers

Oorsprong: Ommen (Overijssel) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door D.J. Jaspers, 1974 geboren te Wierden, voor hem en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van Hendrik Jaspers (1735 geboren te Ommen, 1816 overleden aldaar) en van Geesje Jaspers (overleden rond 1798).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2023.182

Uitgegeven: 4 november 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 4

Blazoenering

Schild: Doorsneden met boven drie palen van vair met omgewisselde kleuren, om en om geplaatst met twee rode palen; onder drie palen van omgekeerd vair, om en om geplaatst met twee gouden palen.

Helmteken: een antieke gouden hoornharp.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.