Van den Hout

Aanvrager(s): N.J. van den Hout, 1995 geboren te Smallingerland, en J.P. van den Hout, 1959 geboren te Hazerswoude.

Aangevraagd voor: De naamdragende nazaten van Machiel Adrianus van den Hout (1863 geboren te Zwijndrecht, 1931 overleden aldaar.)

Wapenbrief en uitgiftedatum: NGH 2024.189, 29 juni 2024

Publicatie: Blazoen, jrg. 10, nr. 2

Ontworpen en geschilderd door: Guus van Breugel, Gouda

Blazoenering

Schild: Op een rood veld drie gestapelde liggende vaten, van voren gezien (1,2), rechtsboven, linksboven en onder vergezeld van een molenijzer, alles van goud.

Helmteken: Drie waaiersgewijs geplaatste, naar voren gebogen pluimen, goud, rood, goud.

Helmkleed: Rood, gevoerd van goud.