Vroegop

Oorsprong: Maastricht (Limburg)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door F.G.A. Vroegop, 1960 geboren te Maastricht, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Hendrik Coenraad Vroegop ( 1777 geboren te Maastricht, 1833 overleden te Maastricht) en van Maria Catharina Meertens (1767 geboren Maastricht, 1836 overleden te Maastricht).

Ontworpen en getekend door: Henk ’t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2024.190

Uitgegeven: 2 maart 2024

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 10, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op een gouden veld een uit de schildvoet opkomende rode zon, welke het hele veld beslaat en
waarvan de stralen rechts en links door de schildranden worden afgebroken; de zon beladen met een
stappende gouden haan.

Helmteken: Een vijfpuntige zilveren ster voor twee uitkomende afgewend gebogen spoorrails van goud.

Helmkleed: Rood, gevoerd van goud.