Van Baarda

Oorsprong: ‘s-Gravenhage (Zuid-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door D.B. van Baarda, 1949 geboren te Rheden, voor hem en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van Petrus Johannes van Baarda (1774 gedoopt te ‘s-Gravenhage, 1843 overleden aldaar) en van Susanna Johanna Udink (1777 gedoopt te ‘s-Gravenhage, 1861 overleden aldaar).

Ontworpen door: Bestaand wapen.

Getekend door: Marc van de Cruys, Wijnegem (B)

Wapenbrief nummer: NGH 2024.195

Uitgegeven: 29 juni 2024

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 10, nr. 2

Blazoenering

Schild: Doorsneden: boven in zilver een uitkomende rode leeuw; onder gedeeld, rechts in blauw een zilveren keper vergezeld van drie gouden rozen; links golvend gedwarsbalkt van acht stukken blauw en zilver.

Helmteken: een uitkomende rode leeuw.

Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.