Bisschoff

Oorsprong: Vaals (Limburg)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door T.J.M. Bisschoff, 1996 geboren te Heerlen, en door R.H.M. Bisschoff, 1995 geboren te Heerlen, voor Willem Mathias Jozef Bisschoff (1954 geboren te Kerkrade) en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvragers stammen af van Jan Michael Bisschoff (1789 geboren te Vaals, 1873 overleden te Laurensberg (D)) en van Maria Elisabeth van Wersch (1792 geboren te Simpelveld, 1833 overleden aldaar).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2024.197

Uitgegeven: 29 juni 2024

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 10, nr. 2

Blazoenering

Schild: Op een blauw veld een zilveren gaffel met in het midden een blauwe korenbloem met gouden knop.

Helmteken: drie aanstotende gouden penningen (2,1), geplaatst voor twee afgewende blauwe molenwieken in V-vorm weergegeven.

Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.