Familie Herbert

Oorsprong: District, Suriname

Wapenvoerder(s): I.R.M.A. Herbert, geboren in 1968 in Suriname als zoon van R.S. Herbert, en zijn naamdragende nakomelingen

Ontworpen en getekend door: 2018, H. ‘t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2018.53

Uitgegeven: 15 december 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 5, nr. 1

Blazoenering

Schild: gedeeld van rood en blauw, over alles heen een gaande gouden olifant, onder vergezeld van een gouden vijfpuntige ster, geplaatst op de deellijn.

Helmteken: een blauwe sleutel, de baard naar boven en naar links gewend, tussen een vlucht rechts van rood links van blauw

Helmkleed: rechts rood, gevoerd van goud en links blauw, gevoerd van goud.

Devies: DUM VIVIMUS, VIVAMUS