Van den Biggelaar

Oorsprong: Made en Drimmelen (Noord-Brabant) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door T.T.M. van den Biggelaar, 1993 geboren te Amersfoort, voor de naamdragende nakomelingen van Henricus Johannes van den Biggelaar (1935 geboren te Breda, 2006 overleden te Mierlo). Hij stamt af van Hubertus van den Biggelaar (1767 gedoopt te Made en Drimmelen, 1840 overleden te Terheijden) en van Jacoba van den Boogaard (1774 gedoopt te Oosterhout, 1858 overleden te Terheijden).

Ontworpen en getekend door: Henk ’t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2023.158

Uitgegeven: 11 maart 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op een zilveren veld een zwarte zwijnskop, rood getongd en zilver getand: een blauw schildhoofd met een doorsnijdingslijn bestaande uit een naar boven en naar onder herhaald drievoudig bladmotief; een blauwe schildvoet met naar links overslaande golven.

Helmteken: Een blauwe druiventros met twee groene bladeren, geplaatst voor een zilveren vlucht.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van zilver.