Bijlsma

Oorsprong: Koudum (Friesland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door J. Bijlsma, 1967 geboren te Leeuwarden, voor hemzelf. Aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Sipke Jacobs Bijlsma (1766 gedoopt te Koudum, 1823 overleden te Dronrijp) en van Juliana Harf (rond 1755 geboren, 1803 overleden te Dronrijp).

Ontworpen door: R.J. Broersma, Fryske Rie foar Heraldyk

Getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2021.106

Uitgegeven: 4 september 2021

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 7, nr. 3

Blazoenering

Schild: Gedeeld van blauw en rood; in blauw een omgewende goudgesteelde zilveren bijl, beneden vergezeld van een goudgeknopte zilveren roos; in roodd een omgekeerde goudgesteelde zilveren bijl, met het blad naar de deellijn gewend, boven vergezeld van een goudgeknopte zilveren roos; in het hart over de deellijn een gouden lelie.

Helmteken: Een antieke vlucht, rechts van blauw, links van rood, waartussen een gouden lelie.

Helmkleed: Rechts blauw, gevoerd van goud, links rood, gevoerd van goud.