Boer

Oorsprong: Gasselte (Drenthe) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door A.A. Boer, 1964 geboren te Groningen, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Geert Egberts Boer (1757 geboren te Gasselte, 1846 overleden te Roden) en van Aaltien Karst (1756 geboren te Roden, 1819 overleden te Roden).

Ontworpen en getekend door: H.C. ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2021.112

Uitgegeven: 27 november 2021

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 7, nr. 4

Blazoenering

Schild: Op een van goud halfgekapt goen veld een zilveren kornoeljebloem, groen geknopt en goud gepunt; een zilveren schildvoet met een doorsnijdingslijn in dennentaksnede.

Helmteken: Een groene hopbel.

Helmkleed: Groen, gevoerd van zilver.