Familie Borgerdijn

Oorsprong: Arnhem (Gelderland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door N.C. Borgerdijn, 1958 geboren te Amsterdam, (zoon van Lucia Maria Borgerdijn) voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Allen stammen in mannelijke lijn af van Willem Borgerdijn, (Arnhem, 1782 – Amsterdam, 1860), en Anna Jacoba Assink, (Middelburg, 1787 – Amsterdam, 1863).

Ontworpen en getekend door: 2019, H.C. ’t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2019.65

Uitgegeven: 22 juni 2019

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 5, nr. 4

Blazoenering

Schild: Op een zwart veld een zilveren ruit, de schildranden aanstotend, beladen met twee rode harten boven elkaar, het bovenste hart omgekeerd.

Helmteken: Een rood hart voor een zilveren vlucht.

Helmkleed: Zwart, gevoerd van zilver.