Familie Bouter

Oorsprong: Stolwijk (Zuid-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door M. Bouter, 1964 geboren te Lekkerkerk, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Michiel Cornelis Bouter (1935 geboren te Ouderkerk aan den IJssel) en Marietje van der Graaf.  Allen stammen in mannelijke lijn af van Arien Pieterse Bouter, 1626 gehuwd te Stolwijk met Crijntje Cornelisdr. de Haan.

Ontworpen en getekend door: 2016, H. ‘t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2017.28

Uitgegeven: 24 juni 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2

Blazoenering

Schild: op een groen veld twee schuingekruiste zilveren weversspoelen met zilveren garenpijpen.

Helmteken: een uitkomende zilveren geitenbok.

Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.