Cluistra

Oorsprong: Groot Ammers (Zuid-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door G.J. Cluistra, 1985 geboren te Rhenen, voor de naamdragende nakomelingen van Jan Frederik Cluistra (1956 geboren te Veenendaal). De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Jacob Jansz Cloot (rond 1617 geboren), gehuwd 20 december 1671 met Weijntje Willemsdr Advocaat.

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2018.42

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op een groen veld een bolstaand razeil van goud, beladen met een rode bol.

Helmteken: Een rode bol tussen een gouden vlucht.

Helmkleed: Groen, gevoerd van goud.