De Cocq

Oorsprong: Wateringen (Zuid-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door M.F.M. de Cocq, 1964 geboren te Borgharen, en door C.J.C. de Cocq, 1995 geboren te Maastricht, voor de naamdragende nakomelingen van Abraham Godefridus de Cocq (1913 geboren te Rotterdam, 2001 overleden te Maastricht). De aanvragers stammen af van Arij de Cocq (1741 geboren te Wateringen, 1824 overleden te Monster) en van Magdalena de Bruin (1744 geboren te Monster, 1821 overleden aldaar).

Ontworpen door: Het betreft een bestaand historisch wapen, met toepassing van breuken opnieuw samengesteld door William Coolen, Berkel-Enschot.

Geschilderd door: William Coolen, Berkel-Enschot

Wapenbrief nummer: NGH 2023.173

Uitgegeven: 15 juli 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een rood veld twee palen van omgekeerd vair; een gouden schildhoofd met een zwarte burcht op een zwarte berg, geopend en verlicht van goud.

Helmteken: Een blauw Grieks kruis, elke arm beladen met een zilveren vairklokje met de punten in het midden samenkomend.

Helmkleed: Rood, gevoerd van goud.