Familie Creemers

Oorsprong: Stamproy (Limburg)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door E.J. Creemers, 1968 geboren te Eindhoven, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Jacobus Hubertus Joannes Creemers en Petronella Francina Maria Jegerings. Allen stammen in mannelijke lijn af van Cornelius Mathiasz. Cremers (1701 – 11755), 1726 te Stamproy gehuwd met Catharina Frencken.

Ontworpen en getekend door: 2019, H.C. ’t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2016.04

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: in rood, vanuit de schildvoet ingehoekt van drie stukken van zilver, boven elke hoekpunt vergezeld van een zilveren penning.

Helmteken: vier ovale kettingschakels verbonden met vier schakels van opzij gezien, geplaatst als een op de punt staand vierkant, de bovenste drie van goud, de overige vijf van zilver.

Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.