Familie Dalenoord

Oorsprong: Odijk (Utrecht)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door B.W.G. Dalenoord, 1942 geboren te Groningen, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Gerrit Frederik Dalenoord (1897 geboren te Enschede, 1971 overleden te Haren (Groningen)). Allen stammen, via Dirck Willemsz. van Dalenoort (1666 bergraven te Utrecht), in mannelijke lijn af van Wouter Willemsz. van Dalenoort (Odijk, ca.1490 – Odijk, >1536), en Geertgen Jan Lubbersdr.

Ontwerp: De oorsprong van het wapen is de grafsteen van Dirck Willemsz. van Dalenoort uit 1666 in de Jacobikerk te Utrecht. Het helmteken en de kleuren zijn bepaald op advies van de tekenaar

Getekend, door: 2016, H.C. ’t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2017.24

Uitgegeven: 4 maart 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 1

Blazoenering

Schild: op een goud veld drie zwarte bemmels, 2-1.

Helmteken: een zwarte bemmel.

Helmkleed: zwart, gevoerd van goud