Familie De Graaf

Oorsprong: Murmerwoude (Friesland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door G. de Graaf, 1973 geboren te Rinsumageest, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Jakob de Graaf (1947 geboren te Oudkerk). Allen stammen in mannelijke lijn af van Meindert Folkerts de Graaf (Murmerwoude, 1775 – Westergeest, 1846) en Trijntje Jurks de Vries (Wiersma) (Oudwoude, rond 1773 – Westergeest, 1840).

Ontworpen en getekend door: 2019, H.C. ’t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2019.59

Uitgegeven: 22 juni 2019

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 5, nr. 2

Blazoenering

Schild: op een groen veld een gouden spadeblad met uit de bovenste schildrand komende dul, het spadeblad beladen met een rode ster.

Helmteken: een vierspakig rood tandrad.

Helmkleed: groen, gevoerd van goud.