Familie Elferink

Oorsprong: Zwolle (Overijssel)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door K.R. Elferink, 1992 geboren te Haarlem, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Dhr. Elferink stamt in mannelijke lijn af van Egbert Alberts Elferink en Gerdina Evers (beide overleden na de doop van hun zoon Lambert in Zwolle in 1749).

Ontworpen en getekend door: 2015, H.C. ‘t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2016.06

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 3

Blazoenering

Schild: in zilver een zwarte kraai, boven vergezeld van drie rode tulpen, de stelen iets onder de bloem afgesneden.

Helmteken: een gesteelde en gebladerde rode tulp.

Helmkleed: zwart, gevoerd van zilver.