Familie Feijen

Oorsprong: Hamont (Belgë) / Boxtel (Noord-Brabant)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door R.A.M. Feijen, 1956 geboren te Gouda, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van zijn ouders Adriaan Feijen en Jannetje Wijnanda Lamberta Castelein. Allen stammen in mannelijke lijn af van Joannes (Hamont, 1664 – ? ).

Ontworpen en getekend door: 2019, H.C. ‘t Jong (wapen op wapenbrief geschilderd door C. Böhms)

Wapenbrief nummer: NGH 2016.02

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: in zilver een blauw plateel Hollands kaststel, geplaatst 2,1, boven een gekanteelde rode schildvoet.

Helmteken: een groene hazelaartak met drie gouden noten in hun kelken tussen een zilveren vlucht.

Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: WIJSHEID, VREDE EN VREUGDE