Geertsen

Oorsprong: Nijmegen (Gelderland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door S. Geertsen, 1985 geboren te Zoetermeer, voor de naamdragende nakomelingen van Josephus Antonius Expeditus Geertsen (1914 geboren te Nijmegen, 1993 overleden te Beek-Ubbergen). De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Johannes Geertsen / Gerritsen (1781 geboren te Nijmegen, 1863 overleden te Nijmegen) en van Geertruida Berents (rond 1780 geboren te Hatert, 1830 overleden te Nijmegen).

Ontworpen door: Cor Böhms, ’s-Gravenhage

Getekend door: Marc Van de Cruys, Wijnegem (B)

Wapenbrief nummer: NGH 2022.119

Uitgegeven: 12 februari 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op een blauw veld een rechtop staand gesloten boek van zilver met de rug naar rechts, met daarop zittend een gouden uil, boven vergezeld van een versmalde gouden keper.

Helmteken: Een blauwe vlucht met daartussen een zwarte speer met goud spitsijzer.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van goud.

Devies: AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM