Familie Goos

Oorsprong: Freren (Duitsland) / Bergen (Noord-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door J.B.F. Goos, 1959 geboren te Belo Horizonte (Brazilië), voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Dhr. Goos stamt in mannelijke lijn af van Lammert Goes (Freren), voor 1813 gehuwd te Bergen met Elizabeth Tegelkamp.

Ontworpen en getekend door: 2016, G. van Breugel

Wapenbrief nummer: NGH 2016.01

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: kepervormig doorsneden van blauw en groen, een verhoogde smalle gouden keper over de snijlijn, onder vergezeld van een goud geknopte, zilveren margriet.

Helmteken: een gouden windroos.

Helmkleed: groen, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: HONESTUM LAETUM SANUM (het goede, blij, gezond)