Van Hindevoort

Oorsprong: Eindhoven (Noord-Brabant) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door F.C.H. van Hindevoort, 1987 geboren te Eindhoven, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. De geslachtsnaam Van Hindevoort is aangenomen en bevestigd bij Koninklijk Besluit Nr. 2018001985/22 op 8 november 2018.

Ontworpen door: Hans Nagtegaal, Delft

Getekend door: Henk ’t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2021.101

Uitgegeven: 26 juni 2021

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 7, nr. 2

Blazoenering

Schild: Kepersgewijs doorsneden van zwart en goud, het zwart beladen met twee toegewende roodgetongde zilveren slangen, elk in de vorm van een acht; het goud met een stappende omziende hinde van zwart.

Helmteken: Afwisselend drie gouden en twee zwarte pluimen.

Helmkleed: Zwart, gevoerd van goud.