Hoogenbosch

Oorsprong: Nieuwer-Amstel (Noord-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door A.C.M. Hoogenbosch, 1955 geboren te Wieringermeer, voor de naamdragende nakomelingen van Johannes Hoogenbosch (1769 gedoopt te Nieuwer-Amstel, 1823 overleden te Amsterdam). De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Johannes Hoogenbosch voornoemd en van Maria Barbara de Grosse (1774 gedoopt te Amsterdam, 1813 overleden te Amsterdam).

Bestaand wapen, opnieuw uitgewerkt en getekend door: Marc Van de Cruys, Wijnegem (B)

Wapenbrief nummer: NGH 2022.121

Uitgegeven: 12 februari 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 1

Blazoenering

Schild: Gedeeld van blauw en goud, het blauw beladen met een schuinlinks geschraagde paal van een scheepsbouwsteiger, het goud met een zwarte haan, rood gekamd, geleld en gepoot, staande op een groene grond.

Helmteken: De haan van het schild, staande op de wrong.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van goud.