Familie Kas

Oorsprong: Vrouwenparochie (Friesland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door S. Kas, 1933 geboren te Leeuwarden, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van de in 1738 te St. Jacobsparochie gehuwden Jan Hendriks Kas (ca.1710 geboren te Vrouwenparochie) en Maartje Johannes (ca.1712 geboren te St. Jacobsparochie).

Ontworpen, door: 2016, de aanvrager i.s.m. het College van Herauten, NGH

Geschilderd door: C. Böhms

Wapenbrief nummer: NGH 2017.20

Uitgegeven: 4 maart 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 1

Blazoenering

Schild: op een blauw veld een verhoogde tweelingkeper van goud, onder vergezeld van een gouden wiel met zes spaken, de naaf beladen met een schijf en de velg bij de spaken beladen met zes kleine schijfjes, alles blauw.

Helmteken: een uitkomende blauwe griffioen met een gouden smeedhamer in de rechter klauw.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.