Familie Kesler

Oorsprong: Hamm (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) /
Velsen (Noord-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door G.W. Kesler, 1953 geboren te Velsen, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Paulus Matthias Kesler (ca.1694 geboren in de buurt van Hamm, 1773 overleden te Doesburg) en Catharina Elisabeth Berlin(s) (1790 overleden te Doesburg).

Ontwerp: Het wapen is gebaseerd op een lakzegel dat werd gebruikt door de voorvader Paulus Matthias Kesler. De kleuren zijn gekozen op advies van G. van Breugel.

getekend door: 2016, H.C. ‘t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2016.07

Uitgegeven: 3 september 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 3

Blazoenering

Schild: op een gouden veld een rode ketel met het hengsel naar boven.

Helmteken: een vlucht, rechts van rood, links van goud.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.