Familie Kol

Oorsprong: Haarlem (Noord-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door G.F.W. Kol, 1961 geboren te Haarlem, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Allen stammen in mannelijke lijn af van Theodorus Kol (Haarlem, 1772 – Haarlem, 1810) en Geertrui Smit (Haarlem, 1769 – Haarlem, 1814).

Ontworpen door: 2019, H.C. ‘t Jong

Geschilderd door: 2019, C. Böhms

Wapenbrief nummer: NGH 2019.57

Uitgegeven: 22 juni 2019

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 5, nr. 2

Blazoenering

Schild: op een rood veld een rechtopstaand zilveren slagershakbijl, aan weerszijden vergezeld van een kortgesteelde zilveren tulp.

Helmteken: een op de steel staande koekenpan van natuurlijke kleur tussen een vlucht, rechts zilver en links rood.

Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.

Devies: non deficere