Krabbendam

Oorsprong: Schiedam (Zuid-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door G.-J. Krabbendam, 1982 geboren te Zevenaar, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Gijsbert Krabbendam (1728 gedoopt te Schiedam, 1811 overleden aldaar) en van Jannetje Besemer (1728 gedoopt te Schiedam, 1764 overleden aldaar).

Ontworpen door: Gert-Jan Krabbendam, Maastricht

Getekend door: Marc van de Cruys, Wijnegem (B)

Wapenbrief nummer: NGH 2022.144

Uitgegeven: 1 oktober 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een gemetseld gouden veld met zwarte voegen, een rode schuinbalk; een zwarte krab over alles heen.

Helmteken: Een zwart nachtglas met rood glas, geplaatst voor een gouden vlucht.

Helmkleed: Rood, gevoerd van goud.

Devies: ARDET NEC CONSUMITUR