De Kramer

Oorsprong: Oudenhoorn (Zuid-Holland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door P.W. de Kramer, 1942 geboren te Rotterdam, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Johannes de Kramer (1740 gedoopt te Oudenhoorn, 1801 overleden te Nieuw Helvoet) en van Sara van Leeuwen (1754 gedoopt te Oudenhoorn, 1813 overleden te Nieuw Helvoet).

Ontworpen door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Geschilderd door: Cor Böhms, ‘s-Gravenhage

Wapenbrief nummer: NGH 2021.97

Uitgegeven: 26 juni 2021

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 7, nr. 2

Blazoenering

Schild: Op een groen veld drie zilveren sterren (2,1), boven een zilveren schildvoet in de vorm van een dijkdoorsnede, beladen met een rode hoorn, beslagen met goud.

Helmteken: Een achtpuntige rode ster voor een vlucht, rechts van zilver en links van groen.

Helmkleed: Groen, gevoerd van zilver.

Devies: NIL VOLENTIBUS ARDUUM