Familie Luijer

Oorsprong: Muijdevelt (Noord-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door Harmen Luijer, 1949 geboren te Weesp, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Dhr. Luijer stamt in mannelijke lijn af van Gijsbert Cornelisz. (geboren te Muijdevelt), gehuwd op 3 maart 1652 te Loosdrecht met Hendrickien Jans (Geboren te Oukerk).

Ontworpen en getekend door: 2018, C. Böhms

Wapenbrief nummer: NGH 2018.35

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schildop een rood veld een klok-echappement, bestaande uit een zilveren anker, geplaatst boven een gouden ankerrad.

Helmtekenhet bovenaanzicht van een briljant geslepen diamant van zilver, tussen een naar boven geopende gouden hoefijzer.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.