Metselaars

Oorsprong: Kessel (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door T.P.H.C. Metselaars, 1977 geboren te Weert, voor hem en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van Joannes Didericus Metzelaars alias Dirk Metzelaars (1731 gedoopt te Kessel (D), 1795 overleden te Gennep) en van Hermina Willemsen (1758 gedoopt te Gennep, 1825 overleden aldaar).

Ontworpen door: De aanvrager.

Geschilderd door: Cor Böhms, ‘s-Gravenhage

Wapenbrief nummer: NGH 2023.170

Uitgegeven: 15 juli 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 3

Blazoenering

Schild: Doorsneden van zilver en blauw met een doorsnijdingslijn bestaande uit herhaald om-en-om geplaatste metseltroffels met de grepen boven en onder, van het een in het ander.

Helmteken: Een zittende aap van natuurlijke kleur met de kop aanziend, houdend een zilveren atlas met een wereldbol van natuurlijke kleur op de kaft.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van zilver.

Devies: JE BENT ZOVEEL MENSEN ALS JE TALEN SPREEKT (in Georgisch schrift).