Familie Moghaddam

Oorsprong: Tehran (Iran)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door
F. Moghaddam, 1968 geboren te Tehran, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Dhr. Moghaddam stamt in mannelijke lijn af van Abbas Moghaddam (1907 – 1988) en Aghdas Khakparwar (1927 – 2007).

Ontworpen en getekend door: 2015, H.C. ’t Jong (wapen op wapenbrief geschilderd door C. Böhms)

Wapenbrief nummer: NGH 2016.03

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: getrapt doorsneden van zilver en groen, drie sterren in Perzische tapijtweefstijl, de bovenste twee rood en de onderste zilver.

Helmteken: een zilveren laatmes met een rode greep.

Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: SAPERE AUDE (heb de moed om verstandig te zijn).