Obers

Oorsprong: Swalmen (Limburg) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door E.F.T.G. Obers, 1958 geboren te Helmond, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Hij stamt in mannelijke lijn af van Jacobus Obers (1782 geboren te Swalmen, 1850 overleden te Buggenum) en van Hendrina Coenen (1782 geboren te Swalmen, 1852 overleden te Buggenum).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht.

Wapenbrief nummer: NGH 2023.151

Uitgegeven: 11 maart 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op een veld van goud drie groene druivenbladeren boven elkaar, tussen het eerste en het tweede blad aan weerszijden vergezeld van een rood schuinkruisje.

Helmteken: Een rechtopstaande gouden vis, geplaatst voor een groene vlucht.

Helmkleed: Groen, gevoerd van goud.