Familie Oddens

Oorsprong: Eelde en Yde (Drenthe) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door D.A.M. Oddens, 1940 geboren te Veldhuizen (De Meern), voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Derk Oddens (1883 geboren te Haren (Groningen), 1955 overleden te Utrecht) en Maria Geertruida van Beurden (1881 geboren te Grave, 1957 overleden te Utrecht). Allen stammen in mannelijke lijn af van Tymen Arents  (geboren ca. 1690, wonende in Eelde en Yde), ca. 1720 gehuwd met Grietje Hendriks Spiets (gedoopt te Groningen, 1694).

Ontworpen als een wapenverbetering van een eerdere versie van het wapen en getekend door: 2017, G. van Breugel

Wapenbrief nummer: NGH 2018.39

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schild: op een blauw veld acht straalsgewijs geplaatste zilveren zwaarden met gouden gevesten, de punten naar het midden gericht, waar overheen een goud geknopte rode roos, zonder kelkbladpunten.

Helmteken: drie waaiersgewijs geplaatste zilveren zwaarden met gouden gevesten, de punten naar beneden.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.