Van Oost

Oorsprong: Sint-Annaland (Zeeland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door J.C. Oost, 1947 geboren te Zwolle, voor de naamdragende nakomelingen van Jacob van Oost (1825 geboren te Sint-Annaland, 1879 overleden te Standdaarbuiten). De aanvrager is achterkleinzoon van Jacob van Oost voornoemd en van Cornelia Willemina Larooij (1828 geboren te Sint-Annaland, 1912 overleden te Yerseke).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2022.138

Uitgegeven: 11 juni 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een veld van zilver een verbrede blauwe schuinbalk met een rennende zilveren haas, geplaatst in de richting van de schuinbalk; in het zilver vergezeld van elke een zwarte sleutel met de baarden boven en toegewend.

Helmteken: Een blauwe luidklok voor een omgekeerd zilveren hoefijzer, het geheel voor drie waaiersgewijs geplaatste gouden pluimen.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van zilver.