Rep

Oorsprong: Oostzaan (Noord-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door M. Rep, 1965 geboren te Amsterdam, voor de naamdragende nakomelingen van Dirp Rep (1894 geboren te Amsterdam, 1960 overleden te Amsterdam). Aanvrager stamt af van Claas Rep (1750 gedoopt te Oostzaan, 1811 overleden te Oostzaan) en van Maartje Mik (rond 1761 geboren te Den Ilp, 1847 overleden te Oostzaan).

Ontworpen en getekend door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2021.96

Uitgegeven: 26 juni 2021

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 7, nr. 2

Blazoenering

Schild: Op een veld van goud een verbrede zwarte paal, beladen met een uit de onderste schildrand komende zilveren greep, boven vergezeld van een verkort zilveren schuinkruis.

Helmteken: Drie gestapelde steenkolen, in de vorm van drie aaneengesloten zeshoeken (1,2), elk verdeeld in zes facetten, waarvan de twee rechts en rechtsboven grijs en lichtgrijs en de overige vier zwart.

Helmkleed: zwart, gevoerd van goud.