Ruiter

Oorsprong: Eemnes (Utrecht) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door N.B.A.W.-H. Ruiter, 2004 geboren te Amsterdam, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Jacob Rutgerse Ruiter (1755 gedoopt te Eemnes, 1831 overleden aldaar) en van Petronella Hendrikse Hoefsloot (1754 gedoopt te Eemnes, 1790 begraven te Eemnes-Buitendijks).

Ontworpen en geschilderd door: Guus van Breugel, Gouda

Wapenbrief nummer: NGH 2022.136

Uitgegeven: 1 oktober 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 3

Blazoenering

Schild: Een rood veld, rechts beladen met een zilveren harp en links meet een gespoorde laars met omslag, alles van zilver.

Helmteken: Drie aanstotende hoefijzers (2,1), de bovenste twee iets afgewend geplaatst.

Helmkleed: Rood, gevoerd van zilver.