Snijder

Oorsprong: Urk (Flevoland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door A. Snijder, 1993 geboren te Urk, voor hem en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van Lubbertje Hendriks Snijder (1789 gedoopt te Urk, 1858 overleden aldaar) en van Aaltje Everts Kramer (1792 gedoopt te Urk, 1821 overleden aldaar).

Ontworpen en getekend door: Henk ’t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2023.166

Uitgegeven: 15 juli 2023

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 9, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een gouden veld een rood laatmes, vergezeld beneden van een blauwe dwarsbalk beladen met een zilveren vis.

Helmteken: Een vlucht, rechts van goud, links van rood.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van goud.