Familie Stork

Oorsprong: Breda (Noord-Brabant)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door A.H. Stork, 1960 geboren te Leiden, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Dhr. Stork stamt in mannelijke lijn af van Martinus Johannes Stork (Breda, gedoopt 1768 – Wageningen, 1845), en Jantje van IJzendoorn (Wageningen, omstreeks 1776 – Wageningen, 1858).

Ontworpen en getekend door: 2019, H.C. ’t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2019.66

Uitgegeven: 19 oktober 2019

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 5, nr. 4

Blazoenering

Schild: Op een rood veld, een uit de onderste schildrand komend vierspakig zilveren tandrad, boven vergezeld van een gouden posthoorn.

Helmteken: Een liggende rode sleutel, geplaatst voor een zilveren schuinkruis.

Helmkleed: Rood, gevoerd van zilver.