Familie Van Bourgondiën

Oorsprong: Heemstede (Zuid-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door M. van Bourgondiën, 1975 geboren te Lisse, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Hendricus Theodorus van Bourgondiën (1904 geboren te Oegstgeest, 1972 overleden te Noordwijk) en Maria Joanna Mechthildis Alkemade (1904 geboren te Katwijk, 1954 overleden te Noordwijk). Allen stammen in mannelijke lijn af van Pieter Jansz. van Bourgondiën (Heemstede, ca. 1660 – Heemstede, 1733),  1691 te Vogelenzang gehuwd met Maria Hendriksdr. (geboren te Weert, overleden Heemstede 1731).

Ontworpen en getekend door: 2017, G. van Breugel

Wapenbrief nummer: NGH 2018.41

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schild: doorsneden van goud en rood, waarover drie uitgerukte rode lelies (2,1), groen gesteeld en gebladerd, onder de doorsnijdingslijn van goud, de rechter wortelstreng omgewend.

Helmteken: een op zijn tuit rustende geopende blaasbalg, de planken rood, de tuit, balg en het beslag van goud.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.