Familie Van de Veen

Oorsprong: Nijkerk (Gelderland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door W.C. van de Veen, 1960 geboren te Utrecht, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Cornelis van de Veen (1927 geboren te Utrecht, 2009 overleden te Utrecht) en Wilhelmina Cornelia van Ling (1929 geboren te Utrecht, 2009 overleden te Utrecht). Allen stammen in mannelijke lijn af van Hendrik Aalten, in 1774 wonende en gehuwd met Geertje Everts te Nijkerk.

Ontworpen en getekend door: 2018, H.C. ‘t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2018.49

Uitgegeven: 15 september 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 3

Blazoenering

Schild: verhoogd tot de schildrand kepersgewijs doorsneden van blauw en goud; het blauw uitgeschulpt; het goud beladen met vier staande zwarte turven, waarbij in het midden er twee boven elkaar zijn geplaatst.

Helmteken: een vlucht, rechts goud en links blauw.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.