Der Vries

Oorsprong: Lippenhuizen (Friesland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door S.J.E. der Vries, 1973 geboren te Amstenrade, voor de naamdragende nakomelingen van Leonard Anna Johannes der Vries (1949 geboren te Heerlen). Dhr. Der Vries stamt in mannelijke lijn af van Wiebe Hanzes van der Vries (Lippenhuizen, 1774 – Ooststellingwerf, 1847) en van Martjen Martens van der Wal (Oudehorne, 1785 – Oldeberkoop, 1845).

Ontworpen door: H.C. ‘t Jong, Dordrecht

Geschilderd door: C. Böhms, ’s-Gravenhage

Wapenbrief nummer: NGH 2021.89

Uitgegeven: 6 maart 2021

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 7, nr. 1

Blazoenering

Schild: Doorsneden van rood en zilver, het rood beladen met twee zilveren penningen, het zilver met een rode schijf waarop een gouden ster, waarvan de punten doorlopen tot aan de schijfrand.

Helmteken: Een zilveren rad met zes spaken, voor een rode vlucht.

Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.